Universitatea din București

Evaluarea CEC

Evaluarea Comisiei de Etică a Cercetării Științifice

Proiecte

Proiecte
 
     
 
Conf. Univ. Dr. Mihai Răzvan Niță

Conf. Univ. Dr. Mihai Răzvan Niță

Curriculum Vitae

 

Informaţii personale


Nume / Prenume


NIŢĂ MIHAI RĂZVAN

Adresa

1, Bd.Nicolae Balcescu, cod poştal 010041, Sector 1, Bucuresti, Romania

Telefon

+40213103872

Mobile:

Fax

+40213103872

E-mail

mihairazvan.nita@g.unibuc.ro

Cetăţenia

Română

Data şi locul naşterii

11 ianuarie 1984

Sex

Masculin


Experienţa profesională

Perioada

Octombrie 2016 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Conferentiar universitar

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activitati educativ-instructive

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie

Bd. Nicolae Balcescu nr. 1, Sector 1, 010041, Bucuresti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie


Perioada

Octombrie 2013 – Octombrie 2016

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activitati educativ-instructive

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie

Bd. Nicolae Balcescu nr. 1, Sector 1, 010041, Bucuresti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie


Perioada


Ianuarie 2012 – Octombrie 2013

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activitati educativ-instructive

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie

Bd. Nicolae Balcescu nr. 1, Sector 1, 010041, Bucuresti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie


Perioada


Iulie 2007 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Cercetator stiintific

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Membru in echipele de elaborare, documentare, traducere, colectare de date, realizarea de masuratori si observatii de teren pentru proiecte de cercetare stiintifica, participarea la manifestari stiintifice internationale si nationale, publicarea de articole stiintifice

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti, Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor de Impact, Bd. Nicolae Balcescu nr. 1, Sector 1, 010041, Bucuresti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetarea mediului, Educaţie


Educaţie și formare

Perioada

Octombrie 2007 – Iulie 2011

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în Geografie

Titlul tezei / coordonator

Dinamica rezidenţialului în Zona Metropolitană a Municipiului București și proiecția ei în starea mediului / Prof. univ. dr. Maria PĂTROESCU

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Conservarea biodiversităţii, Dezvoltare locală şi regională, Geografia Mediului, GIS,

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorul de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, Şcoala Doctorală « Simion Mehedinti-Natura şi dezvoltarea durabilă »

Nivelul de clasificare a formei de

învăţământ superior

Superior

Perioada

Octombrie 2006 – iunie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Master în Geografie – specializarea Gestiunea durabilă a peisajelor geografice prin organizare şi amenajare regională

Titlul tezei / coordonator

Dinamica peisajelor în Câmpia Snagovului / Conf. univ. dr. Marian MARIN

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Analiza pluridiscipinară a antropizării mediilor naturale, Tehnici de evaluare a peisajelor,

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorul de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie

Nivelul de clasificare a formei de

învăţământ superior

Superior

Perioada

Octombrie 2002 – iunie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat în Geografie – specializarea Geografie Mediului

Titlul tezei / coordonator

Calitatea factorilor de mediu şi influența antropică în sectorul nordic al Câmpiei Vlăsiei / Conf. univ. dr. Razvan OPREA

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Geografie, Organizare şi planificare regională, GIS, Geografia Mediului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorul de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie


Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă

Română

Limbi străine

Autoevaluare

Înţelegere

Conversaţie

Scris

Nivel european (*)

Vorbit

Citit

Interacţiune

Creaţie

Engleză

C1

EXCELENT

C1

EXCELENT

C1

EXCELENT

C1

EXCELENT

C1

EXCELLENT

Franceză

B2

GOOD

C1

EXCELENT

B2

GOOD

B2

GOOD

B2

MODERAT

(*) Common European Framework of Reference for Languages


Competenţe şi aptitudini organizatorice

Membru al Grupului de lucru pentru revizuirea PLAM Bucuresti Membru al Grupului de lucru pentru revizuirea PRAM Bucuresti – Ilfov

Membru al Comitetului de Organizare al Conferinţei Internaţionale ICERA 2003

Membru al Comitetului de Organizare al International Conference Environment – Landscape – European Identity 2011

Membru al Comitetului de Organizare al Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, ediţiile 2006-

2014

Initiator si organizator al Scolii de Vara CCMESI – Metode practice pentru evaluarea starii mediului, 2014

Organizator al Workshopului International “Conflicte de mediu: planificare, evaluare si management”, 4-6 Septembrie 2014, Bucuresti, Romania.

Cunoştinţe şi competenţe de utilizare a calculatorului

ArcGIS 9.3, Adobe CS 3 Suite, Microsoft Office, CorelDraw Suite.

Permis de conducere

Permis de conducere categoria B

Premii

Premiul Simion Mehedinţi al Institutului de Geografie, Academia Română, 2007 Premii UEFISCDI pentru articole ISI

Informaţii suplimentare

Membru al Senatului Universității din București (2015-2019)

Membru al Consiliului Profesoral – Facultatea de Geografie UB (2011-2019) Responsabil filiala Geografia Turismului Călimănești (2011-2016)

Certificat Evaluator Proiecte - Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, SC Structural Euro Fond & Trening SRL

Certificat Auditor de Mediu – Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Auditeco GES

Curs de perfectionare Predarea, invatarea si evaluarea in invatamantul superior in cadrul POSDRU/57/1.3/S/26646 Formare continua de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare

Bursa Doctorală pe tema Dinamica rezidentialului si proiectia ei in starea mediului in Zona Metropolitana a Municipiului Bucuresti, câştigată prin concurs

Membru Societatea de Geografie din Romania din 2015 Membru al Eklipse WG on Nature-Based Sollutions

Reviewer pentru Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, URBE - Revista Brasileira de Gestão Urbana

Editor Special Issue – Procedia Environmental Sciences, Volume 32


ALTE MENȚIUNI

  1. Bursa doctorală CNCSIS-BD, Dinamica rezidențialului în Zona Metropolitană a Municipiului București și proiecția ei în starea mediului, Cod CNCSIS BD_255

  2. Premiul Simion Mehedinti, Academia Romana, Institutul de Geografie, Workshopul tinerilor cercetatori, Cercetarea integrata a mediului si dezvoltarea durabila, Editia a VII-a, 2007

 
     

© 2017 Comisia de Etică a Cercetării.