Despre noi

Comisia de Etică a Cercetării (CEC) este o structură autonomă care se ocupă cu evaluarea din punct de vedere etic a studiilor/cercetarilor propuse spre finanțare sau în curs de implementare la Universitatea din București în vederea asigurării condițiilor de moralitate specificate de codurile de etică și de legislația aplicabilă.

Comisia de Etică a Cercetării (CEC) este condusă de un Președinte ales de Comisie, are un secretariat tehnic și își desfășoară activitatea conform Regulamentului de Organizare și Funcționare elaborat de către membrii Comisiei și aprobat prin Hotărârea Senatului UB.

Deciziile Comisiei nu pot fi invalidate de nicio structură administrativă sau academică a Universității.

Misiune:

Principalele obiective ale Comisiei de Etică a Cercetării sunt:

 • De a proteja drepturile şi bunăstarea persoanelor sau altor fiinţe vii supuse cercetărilor ştiinţifice şi de a oferi o instanţă competentă de elaborare a răspunsurilor la întrebarea ce este bine şi ce este rău din punct de vedere moral în activităţile de cercetare. Cu alte cuvinte:
 • Să fie o instanţă competentă de dezbatere a noutăţilor din domeniul eticii cercetării şi să le integreze în mod specific în activităţile universităţii.

Comisia de Etică a Cercetării este îndrituită să facă evaluări în acest sens în legătură cu toate studiile/cercetarile de cercetare care implică Universitatea din Bucureşti, dar mai cu seamă în legătură cu cele care se referă la subiecţi umani sau care presupun mari sume de bani.

Comisia de Etică a Cercetării este singura instanţă autonomă îndrituită să evalueze moral orice studiile/cercetarile de cercetare depus pentru a câştiga finanţarea. 

Alte atribuții:

  • Organizarea de traininguri de etică a cercetării
  • Verificarea respectării drepturilor de  proprietate intelectuală a propunătorului de documente 
  • Rezolvarea cazurilor de conflict de interese în propunerea studiilor/cercetarilor 
  • Sancţionarea abaterilor de la buna conduită în cercetare
  • Asigurarea condiţiilor de confidențialitate
  • Consultanţa conducerii universităţii cu privire la evoluţia problematicii eticii cercetării.
  • Un raport anual înaintat Senatului privind starea eticii cercetării în Universitatea din București.

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de Etică a Cercetării