Despre noi

Universitatea din București (UB) asigură membrilor săi libertate deplină în activitatea de cercetare.
În UB se desfășoară activități de cercetare în diverse domenii în deplină concordanță cu legislația națională, europeană și internațională din domeniu.
În cadrul UB nu este permisă desfășurarea activităților de cercetare care implică probleme etice, respectarea condițiilor prevăzute în codul de etică al cercetării şi în legislația în vigoare fiind asigurată de Comisia de Etică a Cercetării (CEC), care este o subcomisie a Comisiei de Etică.
Comisia de Etică a Cercetării (CEC) este o structură autonomă care se ocupă cu evaluarea, avizarea și monitorizarea din punct de vedere etic a activității de cercetare desfășurată în spațiul academic al Universității din București.
Misiunea CEC este aceea de a asigura respectarea principiilor eticii în activitatea de cercetare, de a proteja drepturile şi bunăstarea persoanelor sau ale altor ființe vii care fac obiectul cercetării, precum şi de a proteja mediul de efectele nocive ale agenților chimici, fizici și biologici dăunători.
CEC este condusă de un Președinte ales de Comisie, are un secretariat tehnic și își desfășoară activitatea conform Regulamentului de Organizare și Funcționare elaborat de către membrii Comisiei și aprobat prin Hotărârea Senatului UB.
Deciziile Comisiei nu pot fi invalidate de nici o structură administrativă sau academică a Universității.
CEC acționează ca instanță competentă în procesul de dezbatere a noutăților din domeniul eticii cercetării şi de integrare a acestora în activitățile Universității din București.
CEC conlucrează cu celelalte structuri ale Universității din București cu atribuții în etică universitară.

Alte atribuții:

  • Organizarea de traininguri de etică a cercetării
  • Verificarea respectării drepturilor de  proprietate intelectuală a propunătorului de documente
  • Rezolvarea cazurilor de conflict de interese în propunerea studiilor/cercetarilor
  • Sancţionarea abaterilor de la buna conduită în cercetare
  • Asigurarea condiţiilor de confidențialitate
  • Consultanţa conducerii universităţii cu privire la evoluţia problematicii eticii cercetării.
  • Un raport anual înaintat Senatului privind starea eticii cercetării în Universitatea din București.