Avizul CEC

Ca urmare a alinierii la standardele etice de cercetare europeană și având în vedere Ordonanța Guvernului nr.57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, așa cum a fost aprobată prin Legea Nr. 324 din 8 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea Nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu Legea Nr. 206 din 27 mai 2004 privind conduita în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu Ordinul ministrului educației și cercetării Nr. 400 din 22 februarie 2007, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice și cu Legea Educației naționale nr 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Activitățile de cercetare din cadrul Universității din București trebuie să obțină avizul de etică ÎNAINTE de implementarea cercetării propriu zise.

Care este procedura de obținere a avizului de etică?

 1. Descărcați și completați Cerere pentru avizul etic;
 2. Dacă desfășurați activități pe subiecți umani descărcați și completați Foaia de informare și consimțământ informat;
 3. Trimiteți documentul(ele) semnat(e) și scanat(e) la adresa e-mail a Comisie: cometc@unibuc.ro;
 4. Evaluarea se realizează în maximum 14 zile lucrătoare de la primirea cererii;
 5. Decizia Comisiei vă este transmisă în maxim 3 zile lucrătoare;
 6. Informații suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail a Comisie (cometc@unibuc.ro).

Cine solicită avizul de etică?

Directorul/Responsabilul activității de cercetare (Directorul/Responsabilul de proiect este angajat al Universității din București, cadru didactic, cercetător, avizul de etică nu poate fi solicitat de studenți sau doctoranzi) trimite Comisiei de Etică a Cercetării din Universitatea din București Cerere pentru avizul etic.

În cazul cercetărilor realizate pe subiecți umani trebuie să completați și Foaia de informare și consimțământ informat.

Poate fi reînnoit avizul de etică?

Dacă ați obținut un aviz de etică pentru activități de etică pe care nu le-ați desfășurat din diferite motive (de exemplu, nu ați obținut finanțare) puteți să reînnoiți avizul prin completarea și trimiterea Anexei 3.

Vă rugăm să descărcați documentul pentru a îl putea edita în Acrobat Reader sau Adobe.

Ce rol are Universitatea din București?

 • Coordonatoreste instituțional responsabilă de respectarea standardelor de etică a cercetării pentru întregul proiect. Asta înseamnă că trebuie să depuneți, împreună cu cererea pentru obținerea avizului de etică și avizele partenerilor din proiect (dacă este cazul);
 •  Partener: este instituțional responsabilă pentru respectarea standardelor de etică a cercetării pentru activitățile desfășurate exclusiv în UB. Avizul va fi trimis către coordonatorul proiectului.

Comisia de Etică a Cercetării se va întruni și va lucra după Regulamentul intern stabilit, aprobat de Senatul Universității din București.

După acordarea avizului etic, orice efect advers apărut la subiecții de cercetare pe parcursul derulării studiului va fi raportat Comisiei de Etică a Cercetării. Comisia de Etică a Cercetării își arogă dreptul de a-și retrage avizul în cazul nerespectării principiilor etice și/sau a legislației cercetării.

Întrebări frecvente

 1. Ce activități au nevoie de avizare?
 2. Ce cuprinde Foaia de informare și Consimțământul informat?
 3. Ce este evaluarea continuă?
 4. Pot modifica proiectul de cercetare după ce am primit avizul din partea Comisiei de Etică a Cercetării?
 5. Ce ar trebui să fac dacă apar evenimente neprevăzute?
 6. Ce ar trebui să fac dacă în cadrul activităților de cercetare au fost făcute descoperiri accidentale?
 7. Cine se încadrează în categoria „subiecților vulnerabili”?
 8. Cum protejez datele cu caracter personal?