Procesul de evaluare

Procesul de evaluare se desfășoară în 9 etape: Întrunirea CEC pentru evaluarea unui nou proiect de cercetare. Verificarea consimțământul informat. Protejarea persoanelor vulnerabile care participă la cercetare. Procesul de evaluare continuă a cercetării. Revizuirea protocolului. Raportarea evenimentelor adverse. Alegerea evaluatorilor. […]

Read more →

Etica

Complexitatea studiilor/cercetarilor de cercetare ştiinţifică  impune, pe lângă o metodologie specifică (coerentă și clară), o atitudine etică față de obiectul cercetării, de comunitatea științifică, faţă de mediu și, în general, față de oricare altă entitate care ar putea fi afectată negativ […]

Read more →

Aplicații Inițiale

În cazul în care este pentru prima dată în care aplicați pentru Avizul Etic al Comisiei de Etică a Cercetării, vă mulțumim pentru intenția și interesul dumneavoastră de a depune aplicația. Pentru depunerea documentelor aferente aplicației este necesar sa descărcați […]

Read more →

Studiile/Cercetarile în desfășurare

Studiile/Cercetarile supuse avizării, care, ca urmare a evaluării Comisiei de Etică a Cercetării au conținut Avizul Etic, sunt supuse evaluării continue pe întreaga perioadă a desfășurării activității de cercetare. Această evaluare continuă (sau periodică) se poate face oricând, la cererea cercetătorului, […]

Read more →

Când ceva merge rău

1. Ce fac dacă au intervenit modificări în ceea ce privește cercetarea mea, după ce am primit Avizul Etic? Oricare cercetător este obligat să informeze Comisia cu privire la modificările care au avut loc în desfășurarea cercetării, altfel decât au […]

Read more →

Consimțământul informat

”Subiecții trebuie să înțeleagă implicațiile importante ale deciziei de a participa la această cercetare și trebuie să fi consimțit la această participare” : Condiții: – să înțeleagă implicațiile (ceea ce înseamnă să li se explice într-un limbaj accesibil, să li se […]

Read more →

Scurt Istoric al Cercetării pe Subiecți Umani

1947 – Nűremberg După încheierea Celui de-al Doilea Război Mondial s-au constatat abuzuri nemaiîntâlnite ale unor medici nazişti care au supus prizonierii, fără voia acestora şi fără a-i informa, la experimente ştiinţifice inumane sau chiar mortale, chipurile în numele ştiinţei […]

Read more →