Descoperiri accidentale

În categoria descoperirilor accidentale se încadrează rezultatele cercetării care nu au primit avizare, putând afecta unul dintre participanții la studiu sau care aduc modificări desfășurării cercetării și nu au fost declarat în documentele transmise Comisei de Etică a Cercetării în vederea obținerii Avizului de etică (ex: rezultatele analizelor medicale efectuate în cadrul cercetării dumneavoastră scot la iveală o afecțiune gravă a participantului, de care acesta nu are cunoștință, sau: descoperiți că unul dintre participanții la cercetare este maltratat în mediul de care aparține, etc.).

Descoperirile accidentale sunt o categorie de evenimente care trebuie raportate urgent (în maxim 7 zile lucrătoare de la descoperire) Comisiei de Etică a Cercetării.

Informarea trebuie făcută în scris și trebuie să cuprindă:

  • data la care a fost făcută descoperirea accidentală;
  • care sunt riscurile pentru persoanele implicate;
  • ce măsuri au fost luate până la momentul informării pentru minimizarea riscurilor și protejarea participanților sau a personalului implicat în cercetare.