Atribuții

  • Evaluarea și avizarea, din punct de vedere etic, a studiilor/cercetarilor de cercetare desfășurate în cadrul UB;
  • Organizarea de training-uri de etică a cercetării;
  • Verificarea respectării drepturilor de  proprietate intelectuală a propunătorului de documente;
  • Rezolvarea cazurilor de conflict de interese în propunerea studiilor/cercetarilor;
  • Sancționarea abaterilor de la buna conduită în cercetare;
  • Asigurarea condițiilor de confidențialitate;
  • Consultanța conducerii universității cu privire la evoluția problematicii eticii cercetării;
  • Un raport anual înaintat Senatului privind starea eticii cercetării în Universitatea din București.