Misiune

Principalele obiective ale Comisiei de Etică a Cercetării sunt:

  • Protejarea drepturilor și bunăstării persoanelor sau altor ființe vii supuse cercetărilor științifice și de a oferi o instanță competentă de elaborare a răspunsurilor la întrebarea ce este bine și ce este rău din punct de vedere moral în activitățile de cercetare. Cu alte cuvinte:
  • Să fie o instanță competentă de dezbatere a noutăților din domeniul eticii cercetării și să le integreze în mod specific în activitățile universității.

Comisia de Etică a Cercetării este îndrituită să facă evaluări în acest sens activitățile de cercetare care se desfășoară în Universitatea din București (proiecte de cercetare, contracte cu terți, lucrări de licență, doctorat, masterat).

Comisia de Etică a Cercetării este singura instanță autonomă îndrituită să evalueze moral orice activitate de cercetare desfășurată în cadrul Universității din București.