Misiune

Principalele obiective ale Comisiei de Etică a Cercetării sunt:

  • Protejarea drepturilor și bunăstării persoanelor sau altor ființe vii supuse cercetărilor științifice și de a oferi o instanță competentă de elaborare a răspunsurilor la întrebarea ce este bine și ce este rău din punct de vedere moral în activitățile de cercetare. Cu alte cuvinte:
  • Să fie o instanță competentă de dezbatere a noutăților din domeniul eticii cercetării și să le integreze în mod specific în activitățile universității.

Comisia de Etică a Cercetării este îndrituită să facă evaluări în acest sens activitățile de cercetare care se desfășoară în Universitatea din București (studiile/cercetarile , contracte cu terți, lucrări de licență, doctorat, masterat).

Comisia de Etică a Cercetării este singura instanță autonomă îndrituită să evalueze moral orice activitate de cercetare desfășurată în cadrul Universității din București.