Cercetări care implică activități, dispozitive, sau chimicale cu un grad ridicat de risc

Utilizarea dispozitivelor și substanțelor chimice cu grad ridicat de risc se face conformitate cu următoarele legi: Legea 360/2003, Legea 263/2005, HG1218/2006, HG 1408/2008.

Regula protejării mediului, a biosferei și a biodiversității:

Cercetătorii vor avea în permanență în vedere protejarea mediului, a biodiversității și a biosferei. Cercetătorii nu se vor implica în studiilor/cercetarilor ale căror riscuri pot presupune un dezechilibru ecologic (pe termen scurt, mediu sau lung) asupra biosferei, ori în situația în care efectele negative ale rezultatului cercetării sunt incomensurabile, ireversibile și neanticipate prin procesul de aproximare a riscurilor desfășurat în prealabil, în acest sens:

 1. Cercetătorii vor face tot posibilul să minimizeze cantitatea de deșeuri toxice rezultată din desfășurarea studiului, în vederea protejării mediului.
 2. Deșeurile cu risc pentru mediu sau sănătate se vor inactiva înainte de depozitare sau deversare.
 3. Eliminarea finală a deșeurilor se va face cât mai aproape de sursa de producere în scopul reducerii riscurilor pentru mediu și sănătate legate de transport.
 4. Cercetătorii vor utiliza metode și echipamente moderne care nu generează substanțe chimice periculoase.
 5. Cercetătorii vor gestiona corect și într-un mod prietenos cu mediul depozitele de materiale și reactivi.
 6. Speciile care conțin izotopi radioactivi şi cele cu potențial exploziv vor fi transportate şi depozitate în containere speciale.
 7. Etichetele containerelor cu deșeurile care prezintă risc pentru mediu sau sănătate trebuie să conțină date referitoare la conținut, pericole asociate cu manipularea acestora și măsuri de siguranță care trebuie respectate.

Regula protejării cercetătorilor şi a echipamentului:

Se va avea în permanență în vedere protejarea cercetătorilor care lucrează sau au acces în laboratoarele de cercetare precum şi a echipamentului folosit.

 1. Cercetătorii trebuie să ia toate măsurile pentru a elimina sau a minimiza riscul de expunere la substanțele chimice periculoase atât pentru ei cât și pentru colegii care utilizează același laborator.
 2. Cercetătorii trebuie să aibă grijă de propria sănătate și siguranță precum și de a persoanelor care ar putea fi afectate de activitatea din laborator.
 3. Cercetătorii trebuie să utilizeze în mod corespunzător toate materialele şi dispozitivele menite să asigure protecția lor sau a colegilor.
 4. Cercetătorii trebuie să raporteze orice situație care ar putea să prezinte risc și pe care nu o pot realiza în mod corespunzător.
 5. Cercetătorii trebuie să evalueze potențialele riscurile care decurg din utilizarea substanțelor chimice periculoase.
 6. Speciile toxice, radioactive, cu potențial exploziv sau inflamabil trebuie păstrate in containere speciale in dulapuri închise
 7. Cercetătorii vor manipula speciile radioactive doar cu echipament de protecție corespunzător
 8. Cercetătorii vor folosi în cantități mici substanţele toxice, inflamabile sau care prezintă pericol de explozie
 9. Echipamentele și instalațiile vor fi protejate împotriva deteriorării
 10. Cercetătorii vor cunoaște legile și regulamentele care reglementează producerea, testarea și utilizarea substanțelor chimice cu aplicabilitate practică

Respectarea normelor naționale şi internaționale de etică şi siguranță:

Cercetătorul trebuie să respecte reglementările naționale și internaționale privind etica și siguranța.

O bună practică de cercetare presupune respectarea legilor și reglementărilor naționale şi internaționale privind etica și siguranța. Deasemenea cercetătorul trebuie să analizeze cu atenție dacă este justificat din punct de vedere etic să respecte legile și regulamentele internaționale în cazurile în care acestea au un standard etic diferit de al țării noastre.

 1. Cercetătorii trebuie să respecte standardele obligatorii de siguranță a utilizării substanțelor chimice periculoase și să utilizeze corect echipamentul din dotare.
 2. Substanţele toxice, radioactive, cu caracter exploziv, drogurile, medicamentele, echipamentele și instalațiile nu vor fi folosite în scopuri dăunătoare, ilegale sau distructive
 3. Cercetătorii nu au voie să mute părți ale cercetării în alte țări unde standardele de etică sau securitate sunt mai permisive decât în România.
 4. Cercetătorii trebuie să informează dacă există eventuale standardele de etică sau de siguranță diferite în țările în care se desfășoară cercetarea.