Modificarea studiilor/cercetarilor după obținerea avizului

Cercetătorii sunt obligați să informeze Comisia cu privire la modificările care au avut loc în desfășurarea cercetării, altfel decât au declarat în aplicația inițială (și/sau în formularul de evaluare continuă, dacă este cazul).

Astfel, dacă au intervenit modificări cu privire la numărul participanților recrutați, la modul de recrutare sau la obținerea consimțământului informat (în cazul în care cercetarea implică subiecți umani), sau dacă în timpul cercetării ați descoperit că aveți nevoie de mai multe dispozitive cu grad crescut de risc (în cazul în care cercetarea implică dispozitive/tehnologii cu grad crescut de risc), sau de mai multe animale decât ați declarat Comisiei (în cazul în care cercetarea implică vertebrate), ori veți folosi alte metode sau substanțe cu grad crescut de risc decât ați declarat (în cazul în care cercetarea implică substanțe cu risc biologic), trebuie să informați urgent Comisia.

Se completează Anexa 4 – Amenament la cererea de avizare.

Se transmite documentul semnat împreună cu documentele justificative (dacă este cazul) la adesa de mail cometc@unibuc.ro

Evaluarea se realizează în 15 zile de la înregistrarea cererii.

Decizia se transmite solicitantului pe adresa de email.