Procedură de avizare

Ca urmare a alinierii la standardele etice de cercetare europeană și având în vedere Ordonanța Guvernului nr.57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, așa cum a fost aprobată prin Legea Nr. 324 din 8 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea Nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu Legea Nr. 206 din 27 mai 2004 privind conduita în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu Ordinul ministrului educației și cercetării Nr. 400 din 22 februarie 2007, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice și cu Legea Educației naționale nr 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Activitățile de cercetare din cadrul Universității din București trebuie să obțină avizul de etică ÎNAINTE de implementarea cercetării propriu zise.

Avizul de etică este valabil pe o perioadă de maxim 3 ani de la data emiterii.

Pentru cercetările care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an solicitantul trebuie să transmită rapoarte semestriale privind implementarea cercetării și eventualele modificări ale protocolului de lucru/design-ului experimental care aduc atingere principiilor și valorilor morale.

Care este procedura de obținere a avizului de etică?

  • Descărcați și completați Cerere pentru avizul etic.
  • Pentru activitățile de cercetare desfășurate pe subiecți umani trebuie să trimiteți modelul de foaie de informare și consimțămând informat pe care doriți să-l utilizați în studiu.
    • Dacă desfășurați activități față-în-față cu subiecți umani ghidațivă după următorul model Foaia de informare și consimțământ informat.
    • Dacă studiul se desfășoară prin aplicarea de instrumente online în prima secțiune a formularului vă sfătuim să introduceți informațiile de bază din foaia de informare astfel încât participantul la studiu să-și poată da un consimțământ informat. În această secțiune se poate introduce un link către foaia de informare. Doar după ce participantul parcurge informațiile din secțiune și consimte voluntar să participe la studiu ar trebui să poată trece la completarea chestionarului propriu-zis.
  • Cererea de avizare (Anexa 1), foaia de informare și consimțământ sau link-ul de la formularul online și instrumentele cercetării (dacă este cazul) se trimit la adresa e-mail a Comisie: cometc@unibuc.ro.
  • Evaluarea se realizează în maximum 30 de zile de la primirea cererii.
  • Decizia comisiei este transmisă deponentului pe adresa de email instituțională.
  • Informații suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail a Comisie (cometc@unibuc.ro).

Cine solicită avizul de etică?

Avizul de etică poate fi solicitat de către un membru al comunității academice din UB (cadru didactic, cercetător, angajat în UB).

Avizul de etică NU poate fi solicitat de studenți sau doctoranzi.

Poate fi reînnoit avizul de etică?

Dacă ați obținut un aviz de etică pentru activități de cercetare pe care nu le-ați desfășurat din diferite motive (de exemplu, nu ați obținut finanțare), sau perioada de valabilitate a avizului s-a încheiat puteți solicita reînnoirea avizului prin completarea și trimiterea Anexei 3.

Care este rolul universității într-un proiect de cercetare?

Coordonator: este instituțional responsabilă de respectarea standardelor de etică a cercetării pentru întregul proiect. Asta înseamnă că trebuie să depuneți, împreună cu cererea pentru obținerea avizului de etică și avizele partenerilor din proiect (dacă este cazul);
Partener: este instituțional responsabilă pentru respectarea standardelor de etică a cercetării pentru activitățile desfășurate exclusiv în UB. Avizul obținut de la Comisie va fi trimis coordonatorului proiectului.