Studiile/Cercetarile care implică vertebrate

Studiile/Cercetarilecare implică vertebrate și care îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele condiții necesită aprobare din partea Comisiei de Etica Cercetării:

În cazul în care studiul/cercetarea implică vertebrate și care presupune interacțiunea sau interferența cu modul lor de viață este necesară aprobarea Comisiei.

Prin vertebrate se va înțelege: organism viu care are vertebre și schelet osos, embrioni și fetuși non umani, păsări și ouă de reptile după trei zile de eclozare, pești, vertebrate non umane, născute sau eclozate.

În prezentarea studiului în vederea obținerii aprobării, se vor oferi obligatoriu următoarele informații:

  • De ce trebuie folosite în mod obligatoriu vertebrate pentru cercetare, dacă există alternative și de ce nu sunt viabile. Comisia nu va aproba folosirea vertebratelor în situații în care există alternative viabile care pot fi folosite în cercetare cu același rezultat?
  • Care sunt riscurile si care sunt beneficiile cercetării?
  • Care sunt tratamentele la care vor fi supuse animalele?
  • De câte animale este nevoie pentru ca rezultatele cercetării să fie relevante?
  • Cum se poate face astfel încât numărul animalelor folosite să fie cât mai mic avându-se în același timp în vedere maximizarea beneficiilor, sănătății și confortului acestora?

În cazul în care vor fi folosite animale cărora li se vor administra substanțe sau li se vor aplica tratamente care necesită observare, ori care produc suferință sau stres, trebuie să se desfășoare în condiții controlate, conform reglementărilor, și prin urmare necesită aprobarea Comisiei.

Comisia nu va aproba studii care supun animalele unor riscuri inutile sau unor suferințe prea mari, ale căror beneficii nu depășesc prejudiciile: Nu se vor permite studiile prin care li se va induce animalelor un nivel de toxicitate care le va afecta sau pune în pericol viața, precum alcoolul, pesticide, ierbicide, etc., studii care testează anduranța la durere sau le supun unor suferințe emoționale puternice, precum despărțirea puiului de mamă, etc.