Studiile/Cercetarile în desfășurare

Studiile/Cercetarile supuse avizării, care, ca urmare a evaluării Comisiei de Etică a Cercetării au conținut Avizul Etic, sunt supuse evaluării continue pe întreaga perioadă a desfășurării activității de cercetare.

Această evaluare continuă (sau periodică) se poate face oricând, la cererea cercetătorului, în cazul în care au intervenit schimbări în planul de cercetare care afectează aspectele etice care au fost evaluate de către Comisie (respectiv dacă implică cercetarea subiecților umani, a vertebratelor, dacă implică factori de risc biologic sau dispozitive/tehnologii/substanțe cu grad crescut de risc), dacă au intervenit evenimente neprevăzute sau descoperiri accidentale (pe care cercetătorul este obligat să le raporteze urgent Comisiei).

Documentele transmise comisiei trebuie să conțină obligatoriu:

  • detalierea evenimentului neprevăzut sau tipul descoperirilor accidentale care au intervenit în desfășurarea proiectului,
  • data sau perioada în care au avut loc,
  • dacă au fost implicați subiecți umani/vertebrate/ factori de risc biologic/ substanțe, dispozițive sau tehnologii cu risc crescut,
  • dacă au fost implicate breșe de securitate sau confidențialitate a datelor,
  • măsurile imediate care au fost luate pentru remedierea situației și pentru minimizarea riscurilor,
  • măsuri care au fost luate pentru prevenirea repetării acestor tipuri de evenimente (dacă este cazul).

În cazul în care nu este cazul nici uneia dintre situațiile de mai sus, evaluarea continuă va avea loc o dată pe an. Această perioadă se calculează începând cu data înscrisă pe Avizul Etic oferit de Comisie. Cercetătorul este rugat să completeze și să transmită documentele necesare cu minim 45 de zile înaintea împlinirea termenului de 1 an de la acordarea Avizului.

  • cerere prin care se solicită evaluarea continuă/periodică,
  • scurtă descriere a progresului cercetării de-a lungul acestei perioade,
  • specificarea situațiilor problematice din punct de vedere etic care au fost întâmpinate – dacă este cazul.

Această formă de evaluare îi permite Comisiei să monitorizeze evoluția studiului și să garanteze respectarea continuă a cerințelor care au fost solicitate în vederea oferirii Avizului Etic.