Activități care implică factori de risc biologic

Activitățile care implică factori de risc biologic trebuie să respecte următoarele reguli: Directiva nr. 54/2000 și Hotărârea nr. 1092 din 16/08/2006.
Agenții biologi pot fi: bacterii (pot cauza tuberculoză, leptospiroză, probleme dermatologice etc.); virusuri (pot cauza hepatită, gripă, HIV, turbare etc.); ciuperci (pot cauza alergii etc.); paraziți (pot cauza boli parazitare, cum ar fi giardiaza, oxiuroza, etc).

Clasificarea agenților biologici
Grupa 1 – nu provoacă boli la om.
Grupa 2 – provoacă boli la om/ improbabil de a se răspândi în colectivitate/există metode de prevenire şi tratament eficace (bacteria salmonella, streptococcus pneumoniae etc.).
Grupa 3 – provoacă boli grave la om/ risc ridicat de propagare în colectivitate/ există metode de prevenire şi tratament eficace (virusul hepatitei B, C, rabia etc.).
Grupa 4 – provoacă boli grave la om/ risc ridicat de propagare în colectivitate/ nu există metode de prevenire şi tratament eficace (HIV, virusul ebola etc.).

Informații relevante
În prezentarea studiului oferiți cel puțin unele din informațiile relevante:
 1. Tipul agentului infecțios.
 2. Patogenitatea agentului infecțios și doza infectantă.
 3. Posibile consecințe ale expunerii.
 4. Calea naturală de infectare.
 5. Alte căi de transmitere, rezultate în urma manipulării în laborator (parenterale, aeriane, ingerare).
 6. Stabilitatea agentului infecțios în mediul extern.
 7. Concentrația agentului infecțios și volumul de material concentrat ce se manipulează.
 8. Disponibilitatea unei gazde adecvate/susceptibile (umane sau animale).
 9. Informații disponibile din studii pe animale, raporturi privind infecții dobândite în laborator (profesionale) sau raporturi de cazuri clinice.
 10. Intenția de a utiliza anumite tehnici în laborator (ultrasonarea, aerosolizarea, centrifugarea, etc)
 11. Orice manipulare genetică a microorganismului care poate duce la extinderea gamei de gazde susceptibile sau poate modifica sensibilitatea acestuia la terapiile considerate eficace.
 12. Accesul efectiv la măsuri profilactice sau terapeutice eficace.
În aceste situații este prudent să se adopte o atitudine precaută în manipularea probelor.
 1. Precauțiile standard trebuie respectate întotdeauna și se vor folosi barierele de protecție (mânuși, halate, protecție oculară), ori de câte ori probele provin de la pacienți.
 2. Aplicarea practicilor și procedurilor pentru nivelul de biosiguranță trebuie să reprezinte cerința minimă pentru manipularea probelor.
 3. Transportul probelor trebuie să respecte regulile și reglementările naționale și/sau internaționale.
Anumite informații pot fi de mare ajutor pentru a ușura determinarea riscului de manipulare a
acestor probe :
 1. Datele medicale privind pacientul.
 2. Datele epidemiologice (date de morbiditate și mortalitate, calea de transmitere suspectată, alte date privind investigarea focarului).
 3. Informații privind originea geografică a probei.

Pentru mai multe informații consultați Manualul de etică al studiilor/cercetarilor din cadrul H2020 și Ghidului privind riscurile determinate de agenții biologici.