Universitatea din București

Evaluarea CEC

Evaluarea Comisiei de Etică a Cercetării Științifice

Proiecte

Proiecte
 
     
 

Reglementări

 
 1. Declarația de la Helsinki
  citește HTML
  citește PDF citește RTF
 2. Declarația de la Oviedo: Convenția privind drepturile omului și biomedicina
  citește ETS164
  citește ETS168 citește ETS186 citește PDF citește RTF
 3. Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw
  citește HTML
  citește PDF citește RTF
 4. Carta Drepturilor Omului
  citește HTML
  citește PDF citește RTF
 5. Consiliul pentru Organizațiile Internaționale pentru Științele Medicale (CIOMS)
  - Îndrumări Etice Internaționale pentru Cercetarea Biomedicală care Implică Subiecți Umani.

  citește HTML
  citește PDF citește RTF
 6. Legea nr. 17 din 22 februarie 2001 privind ratificarea Convenției Europene pentru Protecția Drepturilor Omului și a Demnității Ființei Umane față de Aplicatiile Biologiei și Medicinei
  citește HTML
  citește PDF citește RTF
 7. Declarația Universală de Bioetică
  citește HTML
  citește PDF citește RTF
 8. Directiva 2003/65/EC a Parlamentului European și a Consiliului
  citește HTML
  citește PDF citește RTF
 9. Directiva 2001/20/EC a Parlamentului European și a Consiliului
  citește HTML
  citește PDF citește RTF
 10. Consiliul Europei – Convenția pentru Protejarea Drepturilor Omului și a Drepturilor Fundamentale
  citește HTML
  citește PDF citește RTF
 11. Declarația Universală de Bioetică și Drepturile Omului
  citește HTML
  citește PDF citește RTF
 12. Legea Nr. 206 din 27 mai 2004, privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
  citește HTML
  citește PDF citește RTF
 13. Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
  citește HTML
  citește PDF citește RTF
 14. 143 400 Ordin al ministrului agriculturii, alimentației privind îngrijirea animalelor folosite în scopuri experimentale
  citește PDF
 15. Convenția europeană pentru protecția animalelor vertebrate utilizate în experimente și alte scopuri știintifice
  citește PDF
 16. Legea 9 din 2008, modificarea și completarea Legii 205 din 2004
  citește HTML
  citește PDF citește RTF
 17. Legea 305 din 2006 protecția animalelor vertebrate utilizate în experimente și alte scopuri știintifice
  citește PDF
 
     

© 2017 Comisia de Etică a Cercetării. Toate Drepturile Rezervate.