Comisia de Etica Cercetării Științifice
Universitatea din București

Lege nr. 17 din 22 februarie 2001 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, Conventia privind drepturile omului si biomedicina, semnata la Oviedo la 4 aprilie 1997, si a Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la interzicerea clonarii fiintelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998.

Parlamentul Romaniei
din 22 februarie 2001


Lege nr. 17

Ratificarea Conventiei europene pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei


Conventia privind drepturile omului si biomedicina, semnata la Oviedo la 4 aprilie 1997, si a Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la interzicerea clonarii fiintelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998.


Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 103 din 28 februarie 2001 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Articol unic. - Se ratifica Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, Conventia privind drepturile omului si biomedicina, semnata la Oviedo la 4 aprilie 1997, si Protocolul aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la interzicerea clonarii fiintelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998.


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU


Bucuresti, 22 februarie 2001.

Nr. 17.


Conventie europeana

din 4 aprilie 1997

pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, Conventia privind drepturile omului si biomedicina*) Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 103 din 28 februarie 2001.


*) Traducere.


PREAMBUL


Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state si Comunitatea Europeana, semnatare ale prezentei conventii, luand in considerare Declaratia Universala a Drepturilor Omului, proclamata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la data de 10 decembrie 1948, luand in considerare Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale din 4 noiembrie 1950, luand in considerare Carta sociala europeana din 18 octombrie 1961, luand in considerare Pactul international privind drepturile civile si politice si Pactul international privitor la drepturile economice, sociale si culturale din 16 decembrie 1966, luand in considerare Conventia referitoare la protectia persoanelor in privinta tratamentului automatizat al datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981, luand, de asemenea, in considerare Conventia privind drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, considerand ca telul Consiliului Europei este sa realizeze o uniune mai stransa intre membrii sai si ca unul dintre mijloacele pentru atingerea acestui tel este apararea si dezvoltarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, constiente de rapida dezvoltare a biologiei si medicinei, convinse de necesitatea respectarii fiintei umane, deopotriva ca individ, cat si in apartenenta sa la specia umana, si recunoscand importanta de a i se asigura demnitatea, constiente de actele care ar putea pune in pericol demnitatea umana printr-o folosire improprie a biologiei si medicinei, afirmand ca progresele biologiei si medicinei trebuie utilizate in beneficiul generatiilor prezente si viitoare, subliniind necesitatea unei cooperari internationale pentru ca umanitatea in intregime sa beneficieze de aportul biologiei si medicinei, recunoscand importanta de a promova o dezbatere publica asupra intrebarilor puse de aplicatiile biologiei si medicinei si asupra raspunsurilor care trebuie date, dorind sa reaminteasca fiecarui membru al societatii care ii sunt drepturile si responsabilitatile, tinand seama de lucrarile Adunarii Parlamentare in acest domeniu, inclusiv de Recomandarea 1160 (1991) privind elaborarea unei conventii de bioetica, hotarate sa ia in domeniul biologiei si medicinei masurile proprii garantarii demnitatii fiintei umane si a drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, au convenit asupra urmatoarelor:


CAPITOLUL I

Dispozitii generale


ARTICOLUL I

Scopul si obiectul


Partile la aceasta conventie protejeaza demnitatea si identitatea fiintei umane si garanteaza oricarei persoane, fara discriminare, respectul integritatii sale si al celorlalte drepturi si libertati fundamentale fata de aplicatiile biologiei si medicinei. Fiecare parte va lua in legislatia sa interna masurile necesare pentru a da efect dispozitiilor prezentei conventii.


ARTICOLUL 2

Intaietatea fiintei umane

Interesul si binele fiintei umane trebuie sa primeze asupra interesului unic al societatii sau al stiintei.

 

ARTICOLUL 3

Accesul echitabil la ingrijirile de sanatate


Partile iau, tinand seama de nevoile de sanatate si de resursele disponibile, masurile adecvate in scopul de a asigura, in sfera jurisdictiei lor, accesul echitabil la ingrijiri de sanatate de calitate adecvata.


ARTICOLUL 4

Obligatii profesionale si reguli de conduita


Orice interventie in domeniul sanatatii, inclusiv cercetarea, trebuie sa se faca cu respectul normelor si obligatiilor profesionale, precum si al regulilor de conduita aplicabile in speta.


CAPITOLUL II

Consimtamantul


ARTICOLUL 5

Regula generala


O interventie in domeniul sanatatii nu se poate efectua decat dupa ce persoana vizata si-a dat consimtamantul liber si in cunostinta de cauza.

Aceasta persoana primeste in prealabil informatii adecvate in privinta scopului si naturii interventiei, precum si in privinta consecintelor si riscurilor.

Persoana vizata poate in orice moment sa isi retraga in mod liber consimtamantul.


ARTICOLUL 6

Protectia persoanelor lipsite de capacitatea de a consimti


 1. Sub rezerva art. 17 si 20, o interventie nu se poate efectua asupra unei persoane care nu are capacitatea de a consimti, decat spre beneficiul sau direct.

 2. Atunci cand, conform legii, un minor nu are capacitatea de a consimti la o interventie, aceasta nu se poate efectua fara autorizatia reprezentantului sau, a unei alte autoritati sau a unei alte persoane ori instante desemnate prin lege. Parerea minorului va fi luata in considerare ca un factor din ce in ce mai hotarator, in functie de varsta si de gradul sau de maturitate.

 3. Atunci cand, conform legii, un major nu are, datorita unui handicap mintal, unei boli sau dintr-un motiv similar, capacitatea de a consimti la o interventie, aceasta nu se poate efectua fara autorizatia reprezentantului sau, a unei autoritati sau a unei persoane ori instante desemnate prin lege.

  Persoana vizata trebuie in masura posibilului sa fie asociata procedurii de autorizare.

 4. Reprezentantul, autoritatea, persoana sau instanta mentionata la paragrafele 2

  si 3 primeste, in aceleasi conditii, informatiile prevazute la art. 5.

 5. Autorizatia prevazuta in paragrafele 2 si 3 poate fi in orice moment retrasa in interesul persoanei vizate.


ARTICOLUL 7

Protectia persoanelor care sufera de o tulburare mintala


Persoana care sufera de o tulburare mintala grava nu poate fi supusa fara consimtamantul sau la o interventie destinata sa ii trateze aceasta tulburare decat atunci cand absenta unui astfel de tratament risca sa ii prejudicieze grav sanatatea si sub rezerva conditiilor de protectie prevazute de lege, cuprinzand proceduri de supraveghere si de control, precum si cai de recurs.


ARTICOLUL 8

Situatii de urgenta


Atunci cand, datorita unei situatii de urgenta, nu se poate obtine consimtamantul adecvat, se va putea proceda imediat la orice interventie indispensabila din punct de vedere medical in folosul sanatatii persoanei vizate.


ARTICOLUL 9

Dorinte exprimate anterior


Vor fi luate in considerare dorintele exprimate anterior cu privire la o interventie medicala de catre un pacient care in momentul interventiei nu este intr-o stare care sa ii permita sa isi exprime vointa.


CAPITOLUL III

Viata privata si dreptul la informatie


ARTICOLUL 10

Viata privata si dreptul la informatie


 1. Orice persoana are dreptul la respectul vietii sale private din punct de vedere al informatiilor referitoare la sanatatea sa.

 2. Orice persoana are dreptul sa cunoasca orice informatie culeasa cu privire la

  sanatatea sa. Cu toate acestea, dorinta unei persoane de a nu fi informata trebuie respectata.

 3. In cazuri exceptionale legea poate prevedea, in interesul pacientului, restrictii la exercitarea drepturilor mentionate la paragraful 2.


CAPITOLUL IV

Genomul uman


ARTICOLUL 11

Nediscriminarea


Orice forma de discriminare impotriva unei persoane pe motivul patrimoniului sau genetic este interzisa.


ARTICOLUL 12

Testele genetice predictive


Nu se va putea proceda la teste predictive ale bolilor genetice sau care servesc fie spre a identifica subiectul drept purtator al unei gene raspunzatoare de o boala, fie spre a depista o predispozitie sau o susceptibilitate genetica la o boala, decat in scopuri medicale sau pentru cercetarea stiintifica legata de scopurile medicale si sub rezerva unui sfat genetic adecvat.


ARTICOLUL 13

Interventii asupra genomului uman


O interventie destinata sa modifice genomul uman nu se poate face decat din motive preventive, diagnostice sau terapeutice si numai daca nu are drept scop introducerea unei modificari in genomul descendentilor.


ARTICOLUL 14

Nealegerea sexului


Utilizarea tehnicilor de procreatie asistata medical nu este admisa pentru alegerea sexului viitorului copil decat in scopul evitarii unei boli ereditare grave legate de sex.


CAPITOLUL V

Cercetarea stiintifica


ARTICOLUL 15

Regula generala


Cercetarea stiintifica in domeniul biologiei si medicinei se exercita liber, sub rezerva dispozitiilor prezentei conventii si a altor dispozitii juridice care asigura protectia fiintei umane.


ARTICOLUL 16

Protectia persoanelor pe care se fac cercetari


Nu se poate intreprinde nici o cercetare pe o persoana decat daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

 1. nu exista nici o metoda alternativa la cercetarea pe fiinte umane, de eficacitate comparabila

 2. riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproportionate in comparatie cu beneficiile potentiale ale cercetarii;

 3. proiectul de cercetare a fost aprobat de instanta competenta dupa ce a facut obiectul unei examinari independente asupra pertinentei sale stiintifice, inclusiv al unei evaluari a importantei obiectivului cercetarii, precum si al unei examinari pluridisciplinare a acceptabilitatii sale pe plan etic;

 4. persoana pe care se fac cercetari este informata asupra drepturilor sale si

  asupra garantiilor prevazute prin lege pentru protectia sa;

 5. consimtamantul prevazut la art. 5 a fost dat in mod expres, specific si a fost consemnat in scris. Acest consimtamant poate fi retras in orice moment, in mod liber.


ARTICOLUL 17

Protectia persoanelor care nu au capacitatea de a consimti la o cercetare


 1. O cercetare nu se poate face pe o persoana care nu are, conform art. 5, capacitatea de a consimti, decat daca sunt intrunite cumulativ conditiile urmatoare:

  1. sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 16 subparagrafele (i) si (iv);

  2. rezultatele cercetarii au potentialul de a produce beneficii reale si directe pentru sanatatea sa;

  3. cercetarea nu se poate efectua cu o eficacitate comparabila pe subiecti capabili sa isi dea consimtamantul;

  4. autorizarea necesara prevazuta la art. 6 a fost data specific si in scris;

  5. persoana in cauza nu are obiectii.

 2. In mod exceptional si sub conditiile de protectie prevazute de lege, atunci cand cercetarea nu are potentialul de a produce rezultate benefice direct pentru sanatatea persoanei in cauza, o astfel de cercetare poate fi autorizata numai daca

sunt intrunite conditiile enuntate la paragraful 1 subparagrafele (i), (iii) si (v), precum si urmatoarele conditii suplimentare:

 1. cercetarea are scopul de a contribui, printr-o imbunatatire semnificativa a intelegerii stiintifice a starii, bolii sau tulburarii persoanei, la obtinerea in final a unor rezultate care sa dea posibilitatea unui beneficiu pentru persoana in cauza sau pentru alte persoane din aceeasi categorie de varsta sau care sufera de aceeasi boala ori tulburare sau care se afla in aceeasi stare;

 2. cercetarea prezinta doar un risc minim si o povara minima pentru persoana in cauza.


ARTICOLUL 18

Cercetarea pe embrioni in vitro


 1. Atunci cand cercetarea pe embrioni in vitro este permisa de lege, aceasta va asigura o protectie adecvata a embrionului.

 2. Este interzisa crearea de embrioni umani in scopuri de cercetare.


CAPITOLUL VI

Prelevarea de organe si tesuturi de la donatori vii in scopul transplantarii


ARTICOLUL 19

Regula generala


 1. Prelevarea de organe sau tesuturi de la o persoana in viata in scopul transplantarii se poate face numai in interesul terapeutic al primitorului si numai atunci cand nu exista tesuturi sau organe adecvate disponibile de la o persoana decedata si nici alta metoda terapeutica alternativa de o eficacitate comparabila.

 2. Consimtamantul necesar, astfel cum se prevede la art. 5, trebuie sa se fi dat

expres si specific, fie in scris, fie in fata unei instante oficiale.


ARTICOLUL 20

Protectia persoanelor care nu au capacitatea de a-si da consimtamantul la prelevarea organului


 1. Nu se poate face nici o prelevare de organ sau tesut de la o persoana care nu are capacitatea de a-si da consimtamantul conform art. 5.

 2. In mod exceptional si in conditiile prevazute de lege prelevarea de tesuturi regenerabile de la o persoana care nu are capacitatea de a-si da consimtamantul poate fi autorizata daca sunt reunite urmatoarele conditii:

 1. nu exista donator disponibil care sa aiba capacitatea de a-si da consimtamantul;

 2. primitorul este fratele sau sora donatorului;

 3. donarea trebuie sa fie de natura sa salveze viata primitorului;

 4. autorizarea prevazuta la paragrafele 2 si 3 ale art. 6 s-a dat specific si in scris, conform legii si cu aprobarea instantei competente;

 5. donatorul potential in cauza nu obiecteaza.


CAPITOLUL VII

Interzicerea castigului financiar si utilizarea unei parti a corpului uman


ARTICOLUL 21

Interzicerea castigului financiar

Corpul uman si partile sale nu trebuie sa fie in sine sursa de castig financiar.


ARTICOLUL 22

Utilizarea unei parti prelevate din corpul uman


Atunci cand in cursul unei interventii se preleveaza o parte a corpului uman, aceasta nu poate fi pastrata si utilizata in alt scop decat acela pentru care a fost prelevata si numai daca acest lucru se face conform procedurilor adecvate de informare si consimtamant.


CAPITOLUL VIII

Incalcarea prevederilor conventiei


ARTICOLUL 23

Incalcarea drepturilor sau a principiilor


Partile vor asigura o protectie juridica adecvata pentru a preveni sau a impiedica de indata incalcarea ilegala a drepturilor si a principiilor recunoscute in prezenta conventie.


ARTICOLUL 24

Compensarea pentru daune nejustificate


Persoana care a suferit daune nejustificate de pe urma unei interventii are dreptul la o reparatie echitabila conform conditiilor si procedurilor prevazute de lege.


ARTICOLUL 25

Sanctiuni


Partile vor prevedea sanctiuni adecvate care sa se aplice in cazurile de incalcare a dispozitiilor cuprinse in prezenta conventie.


CAPITOLUL IX

Relatia dintre prezenta conventie si alte dispozitii


ARTICOLUL 26

Restrictii la exercitarea drepturilor


 1. Exercitarea drepturilor si dispozitiilor de protectie continute in prezenta conventie nu poate face obiectul altor restrictii decat cele care, prevazute de lege, constituie masuri necesare intr-o societate democratica pentru siguranta publica, prevenirea infractiunilor penale, ocrotirea sanatatii publice sau protectia drepturilor si libertatilor altora.

 2. Restrictiile vizate la paragraful precedent nu se pot aplica art. 11, 13, 14, 16,

17, 19, 20 si 21.


ARTICOLUL 27

Protectia mai larga


Nici una dintre dispozitiile prezentei conventii nu va fi interpretata ca o limitare sau o afectare in vreun alt mod a posibilitatii ca o parte sa acorde o protectie mai larga fata de aplicatiile biologiei si medicinei decat cea stipulata in prezenta conventie.

CAPITOLUL X

Dezbaterea publica


ARTICOLUL 28

Dezbaterea publica


Partile la aceasta conventie vor veghea ca problemele fundamentale ridicate de progresele biologiei si medicinei sa faca subiectul unei discutii publice adecvate, in special in lumina implicatiilor juridice, etice, economice, sociale si medicale relevante, si ca posibilele lor aplicatii sa faca obiectul unor consultari adecvate.


CAPITOLUL XI

Interpretarea si urmarirea aplicarii conventiei


ARTICOLUL 29

Interpretarea si urmarirea aplicarii conventiei


Curtea Europeana a Drepturilor Omului poate da, in absenta oricarui litigiu concret aflat in derulare in fata unei instante, opinii consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea prezentei conventii, la cererea:

 • Guvernului unei parti, dupa ce a informat celelalte parti;

 • Comitetului instituit prin art. 32, in alcatuirea sa restransa la reprezentantii partilor la aceasta conventie, printr-o decizie adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul voturilor exprimate.


ARTICOLUL 30

Rapoarte privind aplicarea conventiei


La cererea secretarului general al Consiliului Europei orice parte va furniza explicatii privind modul in care dreptul sau intern asigura aplicarea efectiva a oricareia dintre dispozitiile prezentei conventii.


CAPITOLUL XII

Protocoale


ARTICOLUL 31

Protocoale


Protocoale pot fi incheiate conform dispozitiilor art. 32, in vederea dezvoltarii in domenii specifice a principiilor continute in prezenta conventie.

Protocoalele sunt deschise spre semnare semnatarilor conventiei. Ele vor fi supuse ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Un semnatar nu poate ratifica, accepta sau aproba protocoalele fara sa fi ratificat, acceptat sau aprobat anterior ori simultan conventia.


CAPITOLUL XIII

Amendamente la conventie


ARTICOLUL 32

Amendamente la conventie


 1. Sarcinile incredintate Comitetului conform prezentului articol si art. 29 vor fi aduse la indeplinire de Comitetul director pentru bioetica (CDBI) sau de orice alt

  comitet desemnat in acest scop de Comitetul de Ministri.

 2. Fara a se prejudicia prevederile art. 29, fiecare stat membru al Consiliului Europei, precum si fiecare parte la prezenta conventie care nu este membra a Consiliului Europei pot fi reprezentate si pot dispune de un vot in cadrul Comitetului atunci cand acesta aduce la indeplinire sarcinile care ii sunt incredintate prin prezenta conventie.

 3. Orice stat prevazut la art. 33 sau invitat sa adere la conventie in conformitate

  cu prevederile art. 34, care nu este parte la prezenta conventie, poate fi reprezentat in cadrul Comitetului de un observator. Daca Comunitatea Europeana nu este parte, ea poate fi reprezentata in Comitet de un observator.

 4. In scopul urmaririi progreselor stiintifice prezenta conventie va fi examinata in cadrul Comitetului in termen de cel mult 5 ani de la intrarea sa in vigoare, iar ulterior la intervale hotarate de Comitet.

 5. Orice propunere de amendament la prezenta conventie, precum si orice

  propunere de protocol sau de amendament la un protocol, prezentate de o parte, de Comitet sau de Comitetul de Ministri, vor fi comunicate secretarului general al Consiliului Europei si inaintate de acesta statelor membre ale Consiliului Europei, Comunitatii Europene, oricarui semnatar, oricarei parti, oricarui stat invitat sa semneze prezenta conventie conform art. 33 si oricarui stat invitat sa adere conform art. 34.

 6. Comitetul va examina propunerea nu mai devreme de doua luni dupa ce a fost

  inaintata de secretarul general in conformitate cu paragraful 5. Comitetul va supune aprobarii Comitetului de Ministri textul adoptat cu o majoritate de doua treimi din numarul voturilor exprimate. Dupa aprobare acest text va fi comunicat partilor in vederea ratificarii, acceptarii sau aprobarii sale.

 7. Orice amendament va intra in vigoare, pentru acele parti care l-au acceptat, in

prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de o luna de la data la care 5 parti, dintre care cel putin 4 state membre ale Consiliului Europei vor informa secretarul general ca l-au acceptat.

Pentru orice parte care il va accepta ulterior amendamentul va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de o luna de la data la care acea parte va informa Secretariatul cu privire la acceptarea sa.


CAPITOLUL XIV

Clauze finale


ARTICOLUL 33

Semnarea, ratificarea si intrarea in vigoare


 1. Prezenta conventie este deschisa spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea sa si Comunitatii Europene.

 2. Prezenta conventie va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii.

  Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

 3. Prezenta conventie va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care 5 state, printre care cel putin 4 state membre ale Consiliului Europei, isi vor exprima consimtamantul de a fi legate de conventie in conformitate cu prevederile paragrafului 2.

 4. Pentru orice semnatar care isi exprima ulterior consimtamantul de a fi legat de conventie aceasta va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.


ARTICOLUL 34

Statele nemembre

 1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii Comitetul de Ministri al Consiliului Europei poate, dupa consultarea partilor, sa invite orice stat nemembru al Consiliului Europei sa adere la aceasta conventie printr-o decizie luata cu majoritatea prevazuta la art. 20 paragraful d) din Statutul Consiliului Europei si prin votul unanim al reprezentantilor statelor contractante cu drept de reprezentare in Comitetul de Ministri.

 2. Pentru orice stat care adera la prezenta conventie aceasta va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.


ARTICOLUL 35

Aplicarea teritoriala


 1. Orice semnatar poate, la semnare sau la depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare, sa specifice teritoriul sau teritoriile la care se va aplica aceasta conventie. Orice alt stat poate formula aceeasi declaratie in momentul depunerii instrumentului de aderare.

 2. Orice parte poate, la orice data ulterioara, printr-o declaratie adresata

  secretarului general al Consiliului Europei, sa extinda aplicarea acestei conventii la orice alt teritoriu specificat in declaratie si caruia ii asigura relatiile internationale sau in numele caruia este abilitata sa se angajeze. Pentru un astfel de teritoriu conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general.

 3. Orice declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente poate fi

retrasa, pentru orice teritoriu desemnat de aceasta declaratie, prin notificare adresata secretarului general. Retragerea va incepe sa produca efecte in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.


ARTICOLUL 36

Rezerve


 1. Orice stat si Comunitatea Europeana pot, in momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa formuleze o rezerva cu privire la o anumita dispozitie a conventiei, in masura in care o lege aflata atunci in vigoare pe teritoriul lor nu este conforma cu acea dispozitie. Rezervele cu caracter general nu sunt autorizate in baza acestui articol.

 2. Orice rezerva emisa conform prezentului articol va contine o scurta expunere a

  legii relevante.

 3. Orice parte care extinde aplicarea prezentei conventii la un teritoriu desemnat printr-o declaratie in baza paragrafului 2 al art. 35 poate, pentru teritoriul respectiv, sa formuleze o rezerva, conform dispozitiilor paragrafelor precedente.

 4. Orice parte care a formulat rezerva mentionata in acest articol poate sa o retraga prin intermediul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va incepe sa produca efecte in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de o luna de la data primirii declaratiei de catre secretarul general.


ARTICOLUL 37

Denuntarea


 1. Orice parte poate in orice moment sa denunte aceasta conventie prin intermediul unei notificari adresate secretarului general al Consiliului Europei.

 2. O astfel de denuntare va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza

expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.


ARTICOLUL 38

Notificari


Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor Consiliului, Comunitatii Europene, oricarui semnatar, oricarei parti si oricarui alt stat care a fost invitat sa adere la aceasta conventie:

 1. orice semnare;

 2. depunerea oricarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

 3. orice data de intrare in vigoare a acestei conventii conform art. 33 sau 34;

 4. orice amendament sau protocol adoptat conform art. 32 si data la care un astfel de amendament sau protocol intra in vigoare;

 5. orice declaratie facuta in virtutea dispozitiilor art. 35;

 6. orice rezerva sau retragere a unei rezerve ca urmare a prevederilor art. 36;

 7. orice alt act, comunicare sau notificare legata de aceasta conventie. Drept care subsemnatii, imputerniciti in acest scop, au semnat prezenta conventie.

Intocmita la Oviedo (Asturias) la 4 aprilie 1997, in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind egal autentice, intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii conforme cu originalul fiecarui stat membru al Consiliului Europei, Comunitatii Europene, statelor nemembre care au participat la elaborarea acestei conventii si oricarui stat invitat sa adere la aceasta conventie.


Protocol aditional

din 12 ianuarie 1998

 

la Conventia pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la interzicerea clonarii fiintelor umane*)

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 103 din 28 februarie 2001


*) Traducere.


Statele membre ale Consiliului Europei, alte state si Comunitatea Europeana, semnatare ale prezentului protocol aditional la Conventia pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, luand act de evenimentele stiintifice intervenite in materie de clonare a mamiferelor, in special prin diviziune embrionara si prin transfer de nucleu, constiente de progresele pe care anumite tehnici le pot aduce in sine cunoasterii stiintifice, precum si aplicatiilor lor medicale, luand in considerare ca clonarea ar putea deveni o posibilitate tehnica, luand nota ca diviziunea embrionara se poate produce natural si poate conduce uneori la nasterea de gemeni identici din punct de vedere genetic, luand in considerare totusi ca instrumentalizarea fiintei umane prin crearea deliberata de fiinte umane identice din punct de vedere genetic este contrara demnitatii omului si constituie o utilizare improprie a biologiei si medicinei, luand totodata in considerare marile dificultati de ordin medical, psihologic si social pe care o atare practica biomedicala, utilizata deliberat, le-ar putea implica pentru toate persoanele in cauza, luand in considerare obiectul Conventiei privind drepturile omului si biomedicina si, in special, principiul enuntat la art. 1, menit sa protejeze fiinta umana in demnitatea si identitatea sa, au convenit asupra celor ce urmeaza:


ARTICOLUL 1

 1. Este interzisa orice interventie avand drept scop crearea unei fiinte umane genetic identice unei alte fiinte umane vii sau moarte.

 2. In sensul prezentului articol, prin expresia fiinta umana genetic identica unei alte fiinte umane se intelege o fiinta umana care are in comun cu o alta fiinta umana ansamblul genelor nucleare.


ARTICOLUL 2

Nici o derogare nu este autorizata de la dispozitiile prezentului protocol in baza art. 26 paragraful 1 din conventie.


ARTICOLUL 3

Partile considera art. 1 si 2 din prezentul protocol drept articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta.


ARTICOLUL 4

Prezentul protocol este deschis spre semnare de catre semnatarii conventiei. El va fi supus ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Un semnatar nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol fara sa fi ratificat, acceptat sau aprobat conventia anterior sau simultan. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.


ARTICOLUL 5

 1. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care 5 state, printre care cel putin 4 state membre ale Consiliului Europei, si-au exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol conform dispozitiilor art. 4.

 2. Pentru orice semnatar care isi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol acesta va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.


ARTICOLUL 6

 1. Dupa intrarea in vigoare a prezentului protocol orice stat care a aderat la conventie va putea adera si la prezentul protocol.

 2. Aderarea se va efectua prin depunerea la secretarul general al Consiliului Europei a unui instrument de aderare care va incepe sa produca efecte in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii sale.


ARTICOLUL 7

 1. Orice parte poate, in orice moment, sa denunte prezentul protocol, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

 2. Denuntarea va incepe sa produca efecte in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.


ARTICOLUL 8

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, Comunitatii Europene, oricarui semnatar, oricarei parti si oricarui alt stat care a fost invitat sa adere la conventie:

 1. orice semnatura

 2. depunerea oricarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

 3. orice data de intrare in vigoare a prezentului protocol conform art. 5 si 6;

 4. orice alt act, notificare sau comunicare care are legatura cu prezentul protocol. Drept care subsemnatii, imputerniciti in acest scop, au semnat prezentul protocol. Intocmit la Paris la 12 ianuarie 1998, in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind egal autentice, intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii conforme cu originalul fiecarui stat membru al Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea conventiei, oricarui stat invitat sa adere la conventie si Comunitatii Europene.