Universitatea din București

Evaluarea CEC

Evaluarea Comisiei de Etică a Cercetării Științifice

Proiecte

Proiecte
 
     
 
Conf. Univ. Dr. Traian Șerbănuță

Conf. Univ. Dr. Traian Șerbănuță

Curriculum Vitae

 

INFORMAŢII PERSONALE


Traian Florin Șerbănuță

Strada Academiei nr. 14, 010014 București (România)

+40213143508

traian.serbanuta@fmi.unibuc.ro


EXPERIENŢA PROFESIONALĂ


10/2013 – Prezent - Conferențiar Universitar

Universitatea din București


01/2011 – 12/2013 - Cercetător Post-doctoral

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași (România)


01/2011 – 07/2012 - Post Doctoral Researcher

University of Illinois


08/2004 – 12/2010 - Research assistant

University of Illinois


05/2007 – 08/2007 - Intern

Google, New York (Statele Unite ale Americii)


05/2005 – 08/2005 - Research intern

Microsoft Research, Redmond (Statele Unite ale Americii)


10/2003 – 06/2004 - Preparator

Universitatea din București


01/2000 – 01/2001 - IT Developer

Popnet Agentscape, București (România)


EDUCAŢIE ŞI FORMARE


08/2004 – 02/2010
PhD in Computer Science

University of Illinois at Urbana-Champaign


06/06/2004 – 19/06/2004
Summer School Logics of Formal Software Specification Languages, Stara Lesna (Slovacia)


10/2002 – 02/2004
Master în Informatică

Universitatea din București


10/1998 – 06/2002
Licențiat în Informatică

Universitatea din București


COMPETENŢE PERSONALE


Limba maternă
română


Alte limbi străine cunoscute


ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral


engleză » C2 C2 C2 C2 C2
franceză » B1 B1 A1 A2 A2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 
     

© 2017 Comisia de Etică a Cercetării.